ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ જાહેર 2023

Indian Post GDS Result 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ જાહેર 2023 :- ઈન્ડિયા પોસ્ટ ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પોસ્ટ્સની ભરતી માટે મેરિટ લિસ્ટ જાહેર. જો તમે પણ આ ભરતી માટે અરજી કરી છે, Indian Post GDS Result 2023, તો તમે ઈન્ડિયા પોસ્ટની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર તમારા પરિણામો જોઈ શકશો. ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ ગ્રામીણ ડાક સેવકની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની … Read more

Standard 10 Result 2022 | ધોરણ 10 રિઝલ્ટ

20220605 150510

Standard 10 Result 2022 @gseb.org Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, GSEB SSC Result 2022 would be released soon. Gujarat Education Minister has announced the GSEB 10th result date and time. Gujarat board is scheduled to be released on June 6, 2022. Check latest updates on Gujarat Board, GSEB SSC Result date, time, … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો