BPNL ભરતી ૨૦૨૨

BPNL ભરતી ૨૦૨૨

BPNL ભરતી ૨૦૨૨ : તાજેરત માં નવી ભરતી ની જાહેરાત બહાર પડેલ છે આ ભરતી  Bhartiya Pashupalan Nigam Limited (BPNL) દ્રારા બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે આ ભરતી માં કુલ ૨૧૦૬ જેટલી પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે આ ભરતી તમામ માહિતી આજે અપને આ લેખ માં લઈશું જેવી … Read more

એક રિચાર્જ કરો અને મેળવો આખુ વર્ષ લાભ

એક રિચાર્જ કરો અને મેળવો આખુ વર્ષ લાભ

એક રિચાર્જ કરો અને મેળવો આખુ વર્ષ લાભ: આજેના સમયમાં કોઈ પણ માણસ પાસે સમય નથી એવામાં દરેક માણસ ને દર મહીને રીચાર્જ કરવા માટે ની સમસ્યા હોય છે તેવા માં દરેક માણસ આ સમસ્યા માંથી નીકળી સકતો નથી અને દર મહીને આ સમસ્યા તેને નડે છે આ સમસ્યા ની નિવારણ માટે આજે અમે તમારા … Read more

મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટીવ બેંક ભરતી ૨૦૨૨

મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટીવ બેંક ભરતી ૨૦૨૨

મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટીવ બેંક ભરતી ૨૦૨૨ : તાજેરત માં નવી ભરતી ની જાહેરાત બહારવ પાડવામાં આવી છે આ ભરતી ની જાહેરાત મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટીવ બેંક દ્રારા બહાર પાડવામાં આવી છે. આં ભરતી માં કુલ ૨૫ જેલી પોસ્ટ પર ભરતી કરવાની છે તો લાયક અને ઈચ્છુક ઉમેદવાર અંતિમ તારીખ પેહેલા અરજીન કરી કરી સકે છે. આ … Read more

૧૦ પાસ SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022,જગ્યા 45284

WhatsApp Image 2022 11 26 at 11.46.30 PM

૧૦ પાસ SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC) દ્રારા નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ તેમાં જગ્યા નો વધો કરવામાં આવ્યો છે જે વધારી ને 45284 કરી દેવામાં આવ્યો છે આ ભરતી માં જો તમે અરજી ના કરી હોય તો કરી દેજો દરેક માહિતી નીચે આપેલ છે. ૧૦ પાસ SSC GD કોન્સ્ટેબલ … Read more

ONGC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022,છેલ્લી તારીખ ૫/૧૨/૨૦૨૨

WhatsApp Image 2022 11 23 at 2.45.52 PM

ONGC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 :તાજેરત માં નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે આ ભરતી ONGC એપ્રેન્ટીસ દ્રારા બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ ૬૪ જેટલી વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે આજે અપને આં લેખ માં આ તાલીમ હેઠળ ની ભરતી ની તમામ માહિતી મેળવીશું જેવી કે વય મર્યદા ,લાયકાત , અર્જીકારવાની … Read more

RRC Central રેલવે ભરતી 2022

WhatsApp Image 2022 11 23 at 9.44.17 AM

RRC Central રેલવે ભરતી 2022 : તાજેતર માં સેન્ટ્રલ રેલવે દ્રારા નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ ૫૯૬ જેટલી પોસ્ટ પર પડેલી જગ્યા ઓ ભરવામાં આવશે આ ભરતી ની તમામ માહિતી આજે અપને આ અપને આ લેખ માં લઈશું જેવી કે છેલ્લી તારીખ, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે તી મિત્રો આ … Read more

12 પાસ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

12 પાસ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

12 પાસ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 : તાજેતર માં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી 12 પાસ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022. દ્રારા બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ ૮૨૩ જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે આ ભારત ની તમામ માહિતી આ લેખ માં લઈશું જેવી કે વય મર્યાદા , અરજી કરવાની … Read more

10 પાસ CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

10 પાસ CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

10 પાસ CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 : તાજેતરમાં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી જાહેરાત CISF કોન્સ્ટેબલ ની પોસ્ટ માટે કરવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ 787 જેટલી પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે આજે અપને આ ભરતી વિષે ની તમામ માહિત લઈશું જેવી કે વાય મર્યાદા , લાયકત , અરજી કરવાની રીત … Read more

IOCL Apprentice ભરતી 2022,465 પદ પર ભરતી

IOCL Apprentice ભરતી 2022

IOCL Apprentice ભરતી 2022 : તાજેરત માં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી IOCLવિભાગ દ્રારા બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ ૪૬૫ જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે આ ભરતી ની તમામ માહિતી આજે અપને આ લેખ માં લઈશું કેવી કે વય મર્યદા , લાયકાત ,અરજી કરવાની રીત વગેરે તો મિત્રો … Read more

ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022 , ફોર્મ ભરવાના શરુ

gujarat-post-vibhag-bharti-2022

ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022 : તાજેતર માં પોસ્ટ વિભાગ માં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ ૧૮૮ ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે . મિત્રો આજે અપને આ લેખ માં આં ભરતી વિશે ની તમામ માહિતી મેળવીશું. તો આ લેખ ને પુરા વાંચવા વિનતી છે. ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022 … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો