વડોદરામાં સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં ભરતી 2023

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં ભરતી 2023

વડોદરામાં સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં ભરતી 2023 :- સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વડોદરામાં ભરતી એપ્રેન્ટીસશીપ અધિનિયમ 1961 હેઠળ અત્રેના મુદ્રણાલયમાં એપ્રેન્ટીસોમાં વિવિધ ખાલી પડેલ ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, બુક બાઈન્ડર અને અન્ય દર્શાવેલ ટ્રેડમાં (Government Press Vadodra Recruitment) એપ્રેન્ટીસશીપ માટે ભરતી કરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વડોદરામાં ભરતી સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વડોદરામાં ભરતી … Read more

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ જાહેર 2023

Indian Post GDS Result 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ જાહેર 2023 :- ઈન્ડિયા પોસ્ટ ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પોસ્ટ્સની ભરતી માટે મેરિટ લિસ્ટ જાહેર. જો તમે પણ આ ભરતી માટે અરજી કરી છે, Indian Post GDS Result 2023, તો તમે ઈન્ડિયા પોસ્ટની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર તમારા પરિણામો જોઈ શકશો. ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ ગ્રામીણ ડાક સેવકની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની … Read more

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામાં ભરતી 2023

મહાનગર પાલિકામાં ભરતી 2023 1

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામાં ભરતી 2023 :- નમસ્તે મિત્રો આજે આપણે AMC Bharati 2023 વિશે માહિતી મેળવાના છીએ, અમદાવાદ નગરપાલિકા દ્વરા જરૂર પડે એમ ભરતી અલગ અલગ વિભાગ માં આવતી હોય છે, આ વખતે સુપર વાઇજર ની અલગ-અલગ ભરતી આવેલ છે, તમામ માહીતી જાણીએ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ભરતી 2023 અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) એ વિવિધ … Read more

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023 @gpssb.gujarat.gov.in

talati cum mantri parikhsha

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023 @gpssb.gujarat.gov.in : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) તલાટી પરીક્ષા તારીખ 202૩ સંબંધિત પોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે. ગુજરાત તલાટી ભરતી જેમાં ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) ગાંધીનગર દ્વારા તલાટી ની ખાલી જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે, હવે આપને જાનીશું કે તલાટી ની ક્યારે લેવાશે તેના વિશે … Read more

Talati Syllabus 2023 – તલાટી સિલેબસ 2023

images 100

તલાટી સિલેબસ 2023 : Talati Syllabus 2023 | GPSSB Talati Syllabus 2023 | ગુજરાત તલાટી ભરતી જેમાં ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) ગાંધીનગર દ્વારા તલાટી ની ખાલી જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આજે અપને આ લેખ માં આ ભરતી માં કયા વિષયો મહત્વ ના છે તે વિશે ની તમામ માહિતી મેળવીશું. તલાટી … Read more

SAIL Recruitment 2022

SAIL Recruitment 2022

SAIL Recruitment 2022 : તાજેરત માં નવી ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતી માં કુલ ૨૫૯ જેટલી પોસ્ટ છે આ ભરતી વિવિધ પોસ્ટ માટે બહાર પાડવામાં આવી છે આજે અપને આ લેખ માં આ ભરતી વિષે ની તમામ માહિતી લઈશું જેવી કે વય મર્યાદા , લાયકાત , અરજી કરવા માટે ની રીત વગેરે … Read more

BPNL ભરતી ૨૦૨૨

BPNL ભરતી ૨૦૨૨

BPNL ભરતી ૨૦૨૨ : તાજેરત માં નવી ભરતી ની જાહેરાત બહાર પડેલ છે આ ભરતી  Bhartiya Pashupalan Nigam Limited (BPNL) દ્રારા બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે આ ભરતી માં કુલ ૨૧૦૬ જેટલી પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે આ ભરતી તમામ માહિતી આજે અપને આ લેખ માં લઈશું જેવી … Read more

મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટીવ બેંક ભરતી ૨૦૨૨

મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટીવ બેંક ભરતી ૨૦૨૨

મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટીવ બેંક ભરતી ૨૦૨૨ : તાજેરત માં નવી ભરતી ની જાહેરાત બહારવ પાડવામાં આવી છે આ ભરતી ની જાહેરાત મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટીવ બેંક દ્રારા બહાર પાડવામાં આવી છે. આં ભરતી માં કુલ ૨૫ જેલી પોસ્ટ પર ભરતી કરવાની છે તો લાયક અને ઈચ્છુક ઉમેદવાર અંતિમ તારીખ પેહેલા અરજીન કરી કરી સકે છે. આ … Read more

૧૦ પાસ SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022,જગ્યા 45284

WhatsApp Image 2022 11 26 at 11.46.30 PM

૧૦ પાસ SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC) દ્રારા નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ તેમાં જગ્યા નો વધો કરવામાં આવ્યો છે જે વધારી ને 45284 કરી દેવામાં આવ્યો છે આ ભરતી માં જો તમે અરજી ના કરી હોય તો કરી દેજો દરેક માહિતી નીચે આપેલ છે. ૧૦ પાસ SSC GD કોન્સ્ટેબલ … Read more

ONGC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022,છેલ્લી તારીખ ૫/૧૨/૨૦૨૨

WhatsApp Image 2022 11 23 at 2.45.52 PM

ONGC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 :તાજેરત માં નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે આ ભરતી ONGC એપ્રેન્ટીસ દ્રારા બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ ૬૪ જેટલી વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે આજે અપને આં લેખ માં આ તાલીમ હેઠળ ની ભરતી ની તમામ માહિતી મેળવીશું જેવી કે વય મર્યદા ,લાયકાત , અર્જીકારવાની … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો