જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023

નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા 2023 :- jvaahar nvoday vithalay pravesh pariksha 2023 દરેક શાળા, શિક્ષક અને વાલીગણ માટે એક અગત્યની જાહેરાત આદરણીય શિક્ષકશ્રી તેમજ સર્વે વાલીગણ. સૌને સાદર પ્રણામ આપ સૌ જાણો છો તેમ ચાલુ સાલે ધોરણ- ૫ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી ભાઈ-બહેનો માટે જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ માટેની જાહેરાત આવી ગઈ છે નવોદય … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો