WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્ર્મ જાહેર

bord

ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્ર્મ જાહેર : Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board દ્રારા ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરિક્ષા ની તારીખો જાહેર કરી છે આ પરિક્ષા માર્ચ ૨૦૨૩ મહિના માં લેવામાં આવશે.આ પરિક્ષા ઓ 14 માર્ચથી શરૂ થશે અને 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ સમાપ્ત થશે. આજે અપને આ લેખ માં … Read more