WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

વિકલાંગ લોકોને સહાય યોજના 2022 | Viklang Sahay Yojana Gujarat

Viklang Sahay Yojana Gujarat 2

વિકલાંગ લોકોને સહાય યોજના 2022 : Viklang Sahay Yojana Gujarat ગુજરાત રાજ્યના ના ઘણા લોકો અલગ અલગ પ્રકાર ની બીમારી અથવા અકસ્માતો નો ભોગ બની રહ્યા છે. આવા અકસ્માત ના કારણે ઘણા લોકો મૃત્યુ પામી રહ્યા છે અને ઘણા વિકલાંગ થઈ સહ્યા છે. જેમાં ઘણા લોકો જન્મથી જ વિકલાંગતા નો ભોગ બની રહ્યા છે અને … Read more